PANU RUOTSALO 12/05/ – 30/05/2021

Loading Map....

Date & Time
12/05/2021 - 30/05/2021
12:00 am

Location
AVA Galleria

Categories


VERHOJA  – CURTAINS

Ruotsalo maalaa kohtaamisia, tunnejälkiä ja herkkyyttä. Hän maalaa hiljaisuutta ja viitteellisyyttä.
Ruotsalon työt ovat kerroksellisia, niin ajallisesti, kuin teknisestikin. Maalauksissaan hän kuvaa kahta maailmaa, oletettua ja olevaa, raottaen vain hieman sitä verhoa, joka läpikuultavana vihjailee toisella puolella olevasta alati läsnäolevasta rinnakkaisesta maailmasta. Sen voi kokea esimerkiksi maisemana, muistona tai tunteena, vaikuttimena minäkuvaamme.
Ruotsalo ei tunnista enää itseään abstraktikoksi, vaan kokee olevansa tekemisissä viitteellisyyden kanssa.

Tai niinkuin Ruotsalo itse sanoo: ”kaikki on totta, ja kaikki esittää”

CURTAINS

Ruotsalo paints encounters, emotional traces, and sensitivity. He paints silence and reference. Ruotsalo’s work is layered, both in time and technically. In his paintings he depicts two worlds, supposed and present, tearing only slightly the veil that translucently hints from the ever-present parallel world on the other side. You can experience it for example as a landscape, a memory or an emotion, an impetus for our self-image.

Ruotsalo no longer identifies himself as an abstract painter, but feels that he is dealing with reference.

Or, as Ruotsalo himself says: “Everything is true, and everything presents”