NINA HACKMAN 11/03/ – 29/03/2020

Loading Map....

Date & Time
11/03/2020 - 29/03/2020
12:00 am

Location
AVA Galleria

Categories


VATTEN OCH VÄNSKAP – VESI JA YSTÄVYYS

Fotograferandet – ett sätt att leva.

Jag har fotograferat livet omkring mig. Vardag och fest, glädje och sorg. Insikten om hur liten betydelse platsen har för att beskriva människans livsskeden förbluffade mig. I många år var arbetsradien kort: Sibbo – Helsingfors – Kyrkslätt. På den radien tog jag alla mina bilder.

Jag har studerat fotografi vid Konstindustriella läroverket (dagens Aalto-universitet) avdelningen för Kamerakonst 1964. Efter det arbetade jag som redaktör vid Finlands Televisions faktaredaktion 1964–1965. Sedan slutet av 1960-talet har jag freelancat som journalist, fotograf och översättare för ett 100-tal tidskrifter och tidningar.

Med mina fotografier har jag velat dokumentera och åstadkomma en förändring och försökt synliggöra, fattigdom, våld, ensamhet, främlingskap, orättvisor och maktutövning. Men också velat försköna vardagen genom att visa naturens skönhet, människans empati och tolerans.

Alla kan inte läsa men alla kan tyda bilder. En bild kan berätta för betraktaren något alldeles nytt om hen eller om omvärlden. Öppna sinnets omedvetna skrymslen och tankarna hittar nya banor. Betraktaren blir medveten om nya beröringspunkter och ser sin tillvaro i ett nytt ljus. Nya frågeställningar föds och hen kan lära sig något nytt om sig själv eller om sin omvärld.

Som äldre blickar jag bakåt mot det förflutna och speglar nuet mot gårdagen. Och fortsätter att fotografera i hopp om att mina bilder öppnar sig, glädjen, hejdar och ställer frågor. Idag koncentrerar jag mig på vatten. Haven har i alla tider tjusat och lockat människor till äventyr och upptäckter, förtrollat författare, bildkonstnärer, musiker. Också vi tjusas av havens trollkraft men måste också tänka på miljön och på att vattenbehovet ökar i utvecklingsländer och i nya ekonomier. Alla behöver rent vatten och Finland är ett mönsterland i vattenfrågor. Vi har god tillgång på vatten av hög kvalitet och en god vattenförvaltning. Men vattenproblemen är universella. Nästan 800 miljoner människor lider idag brist på rent vatten.

Östersjön är världens mest förorenade hav. Dess ekosystem är sårbart då det är ett grunt och slutet hav. Man har smutsat det genom oljeutsläpp och näringsbelastning. Idag utförs ett förtjänstfullt räddningsarbete av flera organisationer. Också vi kan hjälpa till. Börjande i vårt eget hem, i badrum, kök, trädgård.

 Vänskap. Fred är människans naturliga tillstånd. Det ökade våldet i samhället oroar och tar sig olika uttryck i olika kulturer. I Finland orsakar alkoholen stora skador i Mellan-och Sydeuropa blomstrar människohandeln.

Valokuvaaminen on tapa elää.

-Olen kuvannut minua ympäröivää elämää. Arkea ja juhlaa, iloa ja surua. Hämmästyin kun huomasin kuinka pieni merkitys paikalla on kuvatessani ihmisten tunteita ja elämäntilanteita. Monena vuosikymmenenä oli toimintasäteeni lyhyt – eli Sipoo-Helsinki-Kirkkonummi. Sillä säteellä kuvasin kaikki työni.

Nina Hackman opiskeli valokuvausta jo Taideteollisen oppilaitoksen toisella vuosikurssilla 1960-luvulla ja valmistui Kamerataiteen osastolta 1964. Opintojen jälkeen hän työskenteli toimittajana Suomen Televisiossa ruotsinkielisellä Faktaredaktionen-osastolla 1964-65. Vuodesta 1968 lähtien hän on toiminut freelance-toimittajana, valokuvaajana ja kääntäjänä noin sadassa lehdessä.

Kuvillani olen tahtonut vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia. Olen yrittänyt tehdä näkyviksi köyhyyttä, väkivaltaa, yksinäisyyttä, vierautta, pelkoa, sortoa, ympäristön turmelemista. epäoikeudenmukaisuuksia, vallankäyttöä. Mutta myös kaunistaa ja parantaa arkea näyttämällä luonnon kauneuden, ihmisten empatian ja toleranssin.

Kaikki eivät osaa lukea mutta kaikki voivat tulkita kuvia. Kuva voi katsojalleen kertoa jotain uutta hänestä tai ympäröivästä maailmasta. Avata mielen tiedostamattomia kätköjä ja ajatukset voivat löytää uusia teitä. Katsoja näkee elämänsä uudessa valossa, uudet kysymyksenasettelut syntyvät ja hän oppii jotain uutta itsestään ja ulkomaailmasta.

Vanhempana katson menneisyyteen ja heijastan nykypäivää eiliseen. Jatkan kuvaamista toivoen, että kuvani avautuvat, ilahduttavat, pysäyttävät ja asettavat kysymyksiä. Tänään kuvaan usein vettä.

Meret ovat aina houkutelleet ihmisiä seikkailuihin ja löytöihin, lumonneet kirjailijoita, kuvataiteilijoita, muusikoita. Meitäkin hurmaa merten luomisvoima mutta meidän on myös ajateltava ympäristöä ja että vedentarve kasvaa kehitysmaissa ja uusissa talouksissa. Kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Suomi on vesikysymysten mallimaa ja meillä on sekä veden saanti että vesihuolto erittäin hyvät. Mutta vesiongelmat ovat yleismaailmallisia. Melkein 800 miljoona ihmistä kärsii tänään vesipulaa.

Itämeri on maailman saastunein meri. Se on matala ja sulkeutunut, jonka ekosysteemi on erittäin haavoittuva. Itämerta on saastutettu öljypäästöillä, ympäristömyrkyillä ja ravinteilla. Tänään monet järjestöt tekevät ansiokasta pelastustyötä Itämeren puolesta. Mekin voimme vaikuttaa Itämeren tilaan.

Ystävyys. Rauha on ihmisen normaali tila. Lisääntyvä väkivalta yhteiskunnassa huolestuttaa ja on erilainen eri kulttuureissa. Suomessa aiheuttaa alkoholi suuria vahinkoja, kun taas Keski- ja Etelä-Euroopassa kukoistaa ihmiskauppa.

Tervetuloa