Me and the next 100 years 12/07-30/07/2017

Loading Map....

Date & Time
12/07/2017 - 30/07/2017
12:00 am

Location
AVA Galleria

Categories


MINÄ ja seuraavat 100 vuotta (In English below)

Näyttelyn teemana on Minä ja seuraavat 100 vuotta.

Suomen juhlavuosi on ollut inspiraationa kesänäyttelyn teemalle. Näyttelyn otsikko provosoi tietoisesti taiteilijaa irrottautumaan ajallisesti taaksepäin katsovasta, historiaa ja mennyttä tarkastelevasta lähtökohdasta. Näyttely puhaltaa taiteilijan aika-avaruuteen, jossa hetkellä on merkitys, ei hetken ajankohdalla. Ja yhtä lailla tulevat hetket ovat olemassa.

Näyttelyssä ei siis käsitellä ajallisesti tai historiallisesti määriteltyä ajankohtaa, vaan jokainen taiteilija on tutkinut teemaa omasta subjektiivisesta perspektiivistään, unohtaen yhteiskunnan määrittelemän kronologisen aikamääritelmän. Kuvista ei siis välity kaikkien tuntema ylevä historia, vaan ajattomiin hetkiin sitoutunut merkitys.

Näyttelyn teokset kertovatkin ajallisesta jatkumosta, jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ovat yhtä tärkeitä hetken merkityksen luojina, ja yhtä totta. Näyttelyyn astuessa katsoja lähtee subjektiiviselle  aikamatkalle. Katse näkee kuvassa hetken, jolla on yksilöllinen ja samalla suunnaton merkitys.  Siellä kohtaavat katsoja ja taideteos ja näin syntyy uusi näkökulma elämäämme ja sen tärkeimpiin hetkiin ilman ajan määrittelemää merkitystä.

Kuvataiteilija Maarit Björkman-Väliahdet on koonnut ryhmän taiteilijoita Ava gallerian kesänäyttelyyn.

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat ovat Nina Caballero, Eila Ekman-Björkman, Lauri Heikkilä, Klaudia Kujansuu, Ulla Laisi, Veera Pajulahti, Kirsi Samiola, Olga Seppänen, Tuija Soininen, Mari Terkomaa, Hanne Vartiainen, Marina Yannopoulos.

In English

The theme

The theme of the exhibition is Me and the next 100 years.
Finland’s centenary year has been an inspiration for the theme of the summer exhibition. The title of the exhibition deliberately provoke the artist to break away from the retrospective point of view, history and the past reviewing starting point. The exhibition blows the artists into the time-space where momentum is meaningful, not a moment in time. And the moments to come alike exist there.

The exhibition therefore does not deal with a timely or historically defined time, but each artist has studied the theme from his own subjective perspectives, ignoring the chronological definition of time defined by the society. Therefore, the images do not convey the lofty history known to everyone, but the meaning implied with the timeless moments.

The works of the exhibition reveal a temporal continuum in which the past, the present and the future are equally important as creators of the moment, and equally true. When entering at the exhibition, the viewer starts a subjective time travel. The look view a moment in the picture, which has a unique and immense importance. The viewer and a work of art will meet there and thus create a new perspective on our lives and its most important moments without the importance created by time.

Visual artist Maarit Björkman-Väliahdet has gathered the group of artists to the Ava Gallery’s summer exhibition.

The following artists will participate the exhibition:
Nina Caballero, Eila Ekman-Björkman, Lauri Heikkilä, Klaudia Kujansuu, Ulla Laisi, Veera Pajulahti, Kirsi Samiola, Olga Seppänen, Tuija Soininen, Mari Terkomaa, Hanne Vartiainen, Marina Yannopoulos.