KIRSI JAAKKOLA 04/01/-21/01/2018

Loading Map....

Date & Time
04/01/2018 - 21/01/2018
12:00 am

Location
AVA Galleria

Categories


ÄÄNIMAISEMIA – SOUNDSCAPES (in English below)

Teosten lähtökohdat ovat asuinpaikkani äänimaisemassa. Asun ja työskentelen Niinisalossa Kankaanpäässä, missä ääniympäristö on varuskunnan läheisyydestä johtuen hyvin ainutlaatuinen.

Äänimaisema on ihmisen, luonnon äänten, melun, musiikin ja teknologian äänten kokonaisuus, jossa kulloinkin olemme. Ääniympäristö voi olla kaikille samassa ympäristössä oleville samankaltainen. Äänimaisemaksi ympäröivät äänet muuttuvat tulkinnan kautta. Äänimaisema on kanadalaisen säveltäjä ja kirjailija R. Murray Schaferin 1960-luvulla lanseeraama käsite.

Niinisalossa vuosia asuneena ympäröivät äänet ovat arkipäiväistyneet. Hyvin nopeasti oppii sulkemaan pois suurimman osan äänistä. Joitakin ääniä oppii myös kaipaamaan ja nauttimaan niiden tunnistamisesta. Voimakkaassa äänimaisemassa äänet tai niiden puuttuminen vaikuttavat jollakin tavalla kaikkeen tekemiseen ja näkökulmaan, jolla katsoo maailmaa yleisesti. Kiinnostavaa onkin, millainen äänimaisema muodostuu, kun samaa ääniympäristöä tulkitsevat eri taustoista tulevat ihmiset.

Teoksissani nostan arjen äänet merkityksellisiksi tapahtumiksi, jotka irtautuvat paikallisesta yleiseksi, tuttuudeksi ja tunnistettavuudeksi. Näyttelyssä on esillä ääni-installaatio, valokuvia ja maalauksia.

– Kirsi Jaakkola (1977, Karvia) elää ja työskentelee Kankaanpäässä. Jaakkola työskentelee pääsääntöisesti maalaamalla levylle ja kankaalla eri monitekniikoin. Hän liittää teoksiinsa myös liikkuvaa kuvaa tai ääntä. Kuvataiteilijana Jaakkola on työskennellyt 15 vuotta ja on parhaillaan puolivuotisella työskentelyapurahalla. Teoksia on mm. Porin kaupungin (Porin taidemuseon), Kankaanpään kaupunginmuseon, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Europos Parkas -museon kokoelmissa. Teoksia on ollut esillä Suomessa mm. Porin taidemuseossa, Kankaanpään kaupunginmuseossa, Seinäjoen taidehallissa, Varkauden taidemuseossa, Lönnströmin taidemuseossa, Rauman taidemuseossa ja Porvoon taidehallissa. Ulkomailla teoksia on ollut esillä mm. Pohjola-talossa Islannissa, Ostravan museossa Tsekissä ja Osakan kulttuurikeskuksessa Japanissa. Jaakkola työskentelee myös kuvataiteilijoista muodostuvassa yhteisössä Porin lastenkulttuurikeskuksessa ja toimii myös aktiivisesti kuvataiteen alueellisella ja valtakunnallisella järjestökentällä.

 

The starting points of my works are in the soundscapes of my residence. I live and work in Niinisalo, Kankaanpää, where the sound environment is very unique due to the closeness of the garrison. The sound landscape is a mixture of human, natural sounds, noise, music and technology, where we are at the moment. The sound environment can be similar to everyone in the same environment. Surrounding sounds are transformed through interpretation into soundscapes. The soundscape is the concept launched by the Canadian composer and writer R. Murray Schafer in the 1960s. After living in Niinisalo for years, the surrounding sounds have become mundane. Very quickly man learns to exclude most of the sounds. Some sounds are also learned to miss and enjoy their identification. In a powerful soundtrack, the sounds or their lack of influence seem to have some effect on everything and the perspective of the world in general. Interestingly, what kind of sound landscape is created when the same sound environment is interpreted by people from different backgrounds. In my works, I raise the voices of everyday life into meaningful events that break out from the local to the general, the familiar and the recognizable. In the exhibition will be shown sound installations, photographs and paintings.
– Kirsi Jaakkola (1977, Karvia) lives and works at Kankaanpää. Jaakkola works mainly by painting on plate and canvas with various techniques. He also associates moving images or sounds with her works. As a visual artist Jaakkola has been working for 15 years and is currently working on a six-year working grant. She has her art works among others in Pori City Museum (Pori Art Museum), Kankaanpää City Museum, Satakunta Hospital and Europos Parkas Museum. Her art works have been shown in Finland, among others in Pori Art Museum, Kankaanpää City Museum, Seinäjoki Art Hall, Varkaus Art Museum, Lönnström Art Museum, Rauma Art Museum and Porvoo Art Hall. There have been exhibitions abroad, among others in Pohjola House in Iceland, Ostrava Museum in Czech Republic and in Osaka Cultural Centre Japan. Jaakkola also works with painters’ community in the Pori Children’s Culture Centre and is also active in the regional and national art field of visual arts