ANTTI RAITALA 04/08/ – 22/08/2021

Loading Map....

Date & Time
04/08/2021 - 22/08/2021
12:00 am

Location
AVA Galleria

Categories


KASVI JOKA HALUAA OLLA ABSTRAKTIO

Taiteellinen työskentelyni on aina ollut monialaista ja olen käyttänyt teosteni materiaaleina lähes kaikkea, usein kierrätysmateriaaleja, kulloisenkin ilmaisun tarpeen ja teosten ja näyttelykonaisuuden vaatimusten mukaan. Yhtenäisellä ”tyylillä” ei ole minulle ollut koskaan suurempaa merkitystä.
Taiteen tekeminen on minulle ajattelua ja löytöretki tuntemattomaan.
Se on tietoisuuden ja tiedostamattomuuden vuoropuhelua.
Kolmannessa yksityisnäyttelyssäni AVA Galleriassa on esillä maalauksia, piirustuksia ja veistoksia.
Teosten aiheet ovat fragmentteja meitä ympäröivästä maailmasta ja siitä syntyvistä mielikuvista, muodostaen iloisen kaaoksen olemuksineen. Useimmat teokset sisältävät figuratiivisia elementtejä, mutta ovat mielestäni silti merkitykseltään täysin abstrakteja.

Plant that wants to be an abstraction

My artistic work has always been diverse and spans many styles and art forms.
I use almost everything, often recycled materials, as materials for my artwork.
A unified ”style” has never mattered much to me.
For me, making art is thinking and a journey of discovery into the unknown.
It is a dialogue of consciousness and unconsciousness.
My third solo exhibition at AVA Gallery features paintings, drawings and sculptures.
The subjects of the works are fragments of the world around us and the imaginations
that arise from it. They form a joyful chaos with its essences.
Most works contain figurative forms but are still completely abstract in meaning